City Ford

  • TVBH: Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
  • Hotline: 0939 121 256
Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.6%)
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 340.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 3.000.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 943.400
Tổng dự toán :
Đóng Menu
0939 121 256
0939 121 256
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD